v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
DP 2020 MŽ16-21->Start times by classes  (number of entries: 63)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1.

M16
1.Rok Hernec2052382M16 10:43:00
2.Božo Bizjak2133344M16 10:56:00
3.Oskar Foški435134M16 11:04:00
4.Luka Seljak8011033M16 11:19:00
5.Anže Kölner2069806M16 11:23:00
6.Jan Cokan2113837M16 11:27:00
7.Nejc Turk1425107M16 11:31:00

M18
1.Matevž Kunc2050437M18 10:44:00
2.Martin Jevševar2077853M18 11:37:00
3.Timotej Hribar406722M18 11:39:00

M20
1.Gregor Kunc7204990M20 10:40:00
2.Matic Blaž9101667M20 11:30:00

M21A
1.Valentin Eržen1000555M21A 10:55:00
2.Valter Foški1398948M21A 11:07:00
3.Uroš Cankar980588M21A 11:10:00
4.Tomaž Pust2088287M21A 11:16:00

M21B
1.Tomaž Kupnik887795M21B 10:36:00
2.Aleš Borštnik406885M21B 10:39:00
3.Robert Kunc2073100M21B 10:41:00
4.Klemen Kenda2142777M21B 10:53:00

M21E
1.Mark Bogataj2077611M21E 10:46:00
2.Peter Tušar1401615M21E 10:50:00
3.Simon Stanonik2077620M21E 10:54:00
4.Gregor Hvala1398955M21E 10:58:00
5.Dušan Petrovič1566506M21E 11:02:00
6.Miha Škarabot7841967M21E 11:06:00
7.Boris Eržen520504M21E 11:09:00
8.Gregor Zupan7210497M21E 11:14:00
9.Natan Maj Poženel2107053M21E 11:18:00
10.Igor Gavrilov8681449M21E 11:25:00
11.Blaž Kölner8280028M21E 11:33:00
12.Bojan Jevševar2077852M21E 11:36:00
13.Andraz Hribar887794M21E 11:41:00

Ž16
1.Mojca Kunc2073099Ž16 10:42:00
2.Nea Eržen2052183Ž16 10:47:00
3.Lana Mohorič2077607Ž16 10:51:00
4.Brina Kölner2113842Ž16 11:32:00

Ž18
1.Teja Tušar2069843Ž18 10:49:00
2.Nika Ravnikar1425106Ž18 11:13:00
3.Ana Pia Pogačar1425104Ž18 11:15:00
4.Karin Pust2069847Ž18 11:20:00

Ž20
1.Ana Šalamun889729Ž20 11:00:00
2.Jedert Jevševar2050470Ž20 11:40:00

Ž21A
1.Mojca Foški7131068Ž21A 11:03:00
2.Irena Hacin Kölner1425110Ž21A 11:22:00
3.Anica Hribar2077785Ž21A 11:38:00

Ž21B
1.Tanja Kmetec7555005Ž21B 10:33:00
2.Marjanca Poljanšek2107070Ž21B 10:48:00
3.Alenka Škarabot445705Ž21B 11:01:00
4.Ana Plavčak2045587Ž21B 11:11:00
5.Darja Gorjup Poženel2113845Ž21B 11:21:00
6.Petra Stojan2069834Ž21B 11:26:00
7.Romana Zupan1425101Ž21B 11:29:00
8.Alenka Vuga Seljak9000050Ž21B 11:34:00

Ž21E
1.Mojca Flerin Drevenšek1404141Ž21E 10:32:00
2.Barbara Kmetec1408132Ž21E 10:34:00
3.Ana Pribaković Borštnik406886Ž21E 10:38:00
4.Nika Poljanšek1398929Ž21E 10:52:00
5.Deja Razpet2077602Ž21E 10:57:00
6.Eneja Osterman232448Ž21E 11:05:00
7.Zala Zavrl9011122Ž21E 11:17:00
8.Monika Ravnikar9002007Ž21E 11:24:00
9.Polona Jezeršek7210499Ž21E 11:28:00