v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
2. Munich O-Cup 2020->Start times by countries  (number of entries: 77)
Report type:
Start times by name | Start times by classes | Start times by countries | Start times by clubs

Time format:
v

NameChip numberClassClubCountry 1.

1.Alexander Hergert8075544Bahn A - Lang 11:32:00
2.Alexander Kozhevnikov9812510Bahn C - Kinder 11:47:00
3.Alexandra Danninger1234565Bahn B - Mittel 10:41:00
4.Alexey Kupriyanov8646232Bahn A - Lang 10:26:00
5.Anabel Redondo Barthelem.2115396Bahn C - Kinder 10:47:00
6.Andreas Enborg8071340Bahn A - Lang 10:52:00
7.Anna Enborg8212177Bahn A - Lang 10:48:00
8.Ari Kolehmainen8301162Bahn A - Lang 11:44:00
9.Arist Kozhevnikov8125108Bahn A - Lang 10:24:00
10.Bastian Danninger8333838Bahn B - Juniors 10:49:00
11.Bernt Johansson8121054Bahn A - Lang 10:16:00
12.Carina Schöps1290496Bahn B - Mittel 11:53:00
13.David Isele2079400Bahn A - Lang 11:40:00
14.Dominik Doyscher2107009Bahn A - Lang 10:42:00
15.Dong Chen219424Bahn C - Kurz 10:51:00
16.Eckart Voskamp8220366Bahn A - Lang 11:50:00
17.Emma Busz219410Bahn C - Kinder 11:11:00
18.Erika Ni410526Bahn A - Lang 10:50:00
19.Eva Hort219407Bahn B - Juniors 10:35:00
20.Felix Fischer890803Bahn A - Lang 11:36:00
21.Fina Baath8000768Bahn C - Kinder 11:23:00
22.Franz Bernt8657248Bahn A - Lang 11:30:00
23.Frida Kärner Grooss8668785Bahn B - Mittel 11:09:00
24.Gabriele Vogel2130083Bahn B - Mittel 10:59:00
25.Hedda Kärner Grooss8640524Bahn A - Lang 10:04:00
26.Henrik Kärner Grooss2049221Bahn C - Kinder 11:07:00
27.Inessa Cherniavsky7204579Bahn A - Lang 11:52:00
28.Iris Freitag412080Bahn B - Mittel 10:21:00
29.Ivan Angelov7900017Bahn A - Lang 10:10:00
30.Jack Hay8102007Bahn B - Juniors 11:57:00
31.Jaime Redondo Barthelemy2021469Bahn B - Juniors 10:53:00
32.James Ebert2048520Bahn C - Kinder 11:43:00
33.Jan Ivansson8111122Bahn A - Lang 10:12:00
34.Jesper Grooss263560Bahn A - Lang 10:00:00
35.Jesús Hervás Lucas8010106Bahn A - Lang 11:34:00
36.Jonas Dünzinger2046023Bahn B - Juniors 10:57:00
37.Josef Eben2013355Bahn B - Mittel 11:33:00
38.Josephine Ebert1982725Bahn A - Lang 10:06:00
39.Karl Busz219412Bahn C - Kinder 11:03:00
40.Katharina Pommerenke7207152Bahn B - Mittel 11:45:00
41.Katharina VogelBahn B - Mittel 11:35:00
42.Kersti Kärner2065751Bahn A - Lang 10:08:00
43.Lena Baath8201060Bahn C - Kinder 11:31:00
44.Leonie Natho2061245Bahn B - Mittel 11:49:00
45.Lisa Müller8077436Bahn A - Lang 11:22:00
46.Lukas Hay1971255Bahn C - Kinder 11:27:00
47.Maud Barthelemy1415202Bahn A - Lang 10:56:00
48.Maxim Tsarev1595559Bahn B - Mittel 11:37:00
49.Mia Windmeier219403Bahn B - Juniors 10:29:00
50.Mona Schwendemann900090Bahn A - Lang 11:28:00
51.Nicolas Bock410652Bahn B - Mittel 11:39:00
52.Nora Ebert422695Bahn C - Kinder 11:51:00
53.Ole Magnus Baath8130206Bahn B - Juniors 11:41:00
54.Paul Lützkendorf8031989Bahn A - Lang 11:26:00
55.Peter Fischer1413419Bahn B - Mittel 11:25:00
56.Peter Freitag412082Bahn B - Mittel 10:33:00
57.Peter Weinig8255255Bahn A - Lang 11:38:00
58.Rainer Stoffel2074300Bahn A - Lang 10:02:00
59.Ralph Körner8099000Bahn A - Lang 11:54:00
60.Robin CompeyronBahn A - Lang 11:18:00
61.Roger Ebert8182128Bahn A - Lang 10:14:00
62.Ronny Natho8061177Bahn A - Lang 11:24:00
63.Ruth Bock411698Bahn B - Mittel 11:21:00
64.Sergey Cherniavsky8303014Bahn A - Lang 10:38:00
65.Stefan Hjertén6516Bahn A - Lang 10:44:00
66.Sylvia Hay1967296Bahn B - Mittel 11:29:00
67.Teodor Yordanov1840330Bahn A - Lang 11:06:00
68.Thomas Schöps8040400Bahn A - Lang 11:46:00
69.Tobias Danninger7898789Bahn A - Lang 10:46:00
70.Tobias PflummBahn A - Lang 11:20:00
71.Uwe Beierlein9002242Bahn A - Lang 11:48:00
72.Veikko Baath7640629Bahn A - Lang 11:42:00
73.Vitalii Iarko2119193Bahn A - Lang 11:56:00
74.Werner Dünzinger2046024Bahn A - Lang 10:54:00
75.Werner Glanz1859Bahn B - Mittel 10:19:00
76.Yibo ChenBahn C - Kinder 10:43:00
77.Zijia Bai219421Bahn C - Kurz 10:55:00